AKC GCH CH Legacy's Aces And Kings check_circle
Miniature American Shepherd

Profile   Print   

AKC: DN37428002 check_circle Color: Black C/W DOB: Dec 24, 2012 Sex: M Hips: OFA Good
AKC GCHG CH Legacy's Power Play check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DN16371601 check_circle
Hips: OFA Good
AKC CH Legacy's Fly Right check_circle
Color: Red C/W
AKC: DN08875201 check_circle
Hips: OFA Good
AKC CH Kaleidoscope Stone Ravenwynd CD RE HT check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DL83641504 check_circle
Hips: OFA Excellent
Eyes: Normal 2007
AKC CH Kaleidoscope Pebble Dust check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DL69613801 check_circle
Hips: OFA Good
Eyes: Normal 2000
AKC CH Cameo Diamond Talisman check_circle
Color: Black C/W
AKC: DL60764503 check_circle
Hips: OFA Good
Legacy's Simply Scarlett check_circle
Color: Red C/W
AKC: DL89837601 check_circle
Hips: OFA Good
AKC CH Legacy's Gone With the Wind check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DL75926301 check_circle
Hips: OFA Good
Legacy's Panacea check_circle
Color: Black C/W
AKC: DL60740801 check_circle
Hips: OFA Good
AKC CH Mill Creek's Maka Mega Legacy check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DN05355601 check_circle
Hips: OFA Good
AKC CH Crocker's Weekend Warrior check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DL84024404 check_circle
Hips: OFA Good
AKC CH Mcmatt's EZ Going OA NAJ check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DL72684302 check_circle
Hips: OFA Good
Eyes: Breeder Option A 1998
AKC CH Lil' Creek's Bushfire Blonde check_circle
Color: Red C/W
AKC: DL71050802 check_circle
Hips: OFA Good
AKC CH Mcmatt's Megapup of Mill Creek check_circle
Color: Blue Merle
AKC: DL72684304 check_circle
Hips: OFA Good
AKC CH McMatt's EZ Victor check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DL65428301 check_circle
Hips: OFA Good
Eyes: Normal 2001
AKC CH Can CH Castle's Image of McMatt check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DL50043802 check_circle
Hips: OFA Good
Eyes: Normal 1998
Coat Tails Standin' Solo check_circle
AKC: DN31401105 check_circle
Hips: OFA Good
Pockets Lil Bit O Spark check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DN31865702 check_circle
Hips: OFA Good
Pocket's Sizzle N Red N Hot check_circle
Color: Red C/W
AKC: DN40230701 check_circle
Hips: OFA Good
Int CH Southern Cross Whats Your Alibi check_circle
Color: Red Merle C/W
NAMASCUSA: D0544AG2912 check_circle
Hips: OFA Good
(Waggin Tail) Southern Cross Lil Josie check_circle
NSDR: TAS201,603-07224 check_circle
TMR Lucy Love check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DN34677001 check_circle
Rafter Bottle Busy Being Blue check_circle
Color: Blue Merle
NSDR: TAS214,667-07139 check_circle
Hips: OFA Good
Int CH TMR Zoom Zoom Zoom check_circle
NSDR: MA204,112-05315 check_circle
Int CH (Coat Tails) Pockets Black Magic check_circle
Color: Black C/W
AKC: DN34397401 check_circle
Hips: OFA Good
Int CH Schuldawn Blake check_circle
Color: Blue Merle C/W
NSDR: MA4782-04182 check_circle
Hips: OFA Good
Heichels Number One Aussie
Color: Red Merle C/W
AKC: DL67151302
Hips: OFA Good
Eyes: Normal 1998
Int CH Pockets She's So Sassy check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DN31376101 check_circle
Hips: OFA Excellent
Int CH Schuldawn Blake check_circle
Color: Blue Merle C/W
NSDR: MA4782-04182 check_circle
Hips: OFA Good
Waggin Tail Shedaisey
Color: Black C/W
NSDR: TAS089-09232
Hips: OFA Excellent
AKC GCHG CH Legacy's Power Play check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DN16371601 check_circle
Hips: OFA Good
AKC CH Legacy's Fly Right check_circle
Color: Red C/W
AKC: DN08875201 check_circle
Hips: OFA Good
AKC CH Kaleidoscope Stone Ravenwynd CD RE HT check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DL83641504 check_circle
Hips: OFA Excellent
Eyes: Normal 2007
Legacy's Simply Scarlett check_circle
Color: Red C/W
AKC: DL89837601 check_circle
Hips: OFA Good
AKC CH Mill Creek's Maka Mega Legacy check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DN05355601 check_circle
Hips: OFA Good
AKC CH Crocker's Weekend Warrior check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DL84024404 check_circle
Hips: OFA Good
AKC CH Mcmatt's Megapup of Mill Creek check_circle
Color: Blue Merle
AKC: DL72684304 check_circle
Hips: OFA Good
Coat Tails Standin' Solo check_circle
AKC: DN31401105 check_circle
Hips: OFA Good
Pockets Lil Bit O Spark check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DN31865702 check_circle
Hips: OFA Good
Pocket's Sizzle N Red N Hot check_circle
Color: Red C/W
AKC: DN40230701 check_circle
Hips: OFA Good
TMR Lucy Love check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DN34677001 check_circle
Int CH (Coat Tails) Pockets Black Magic check_circle
Color: Black C/W
AKC: DN34397401 check_circle
Hips: OFA Good
Int CH Schuldawn Blake check_circle
Color: Blue Merle C/W
NSDR: MA4782-04182 check_circle
Hips: OFA Good
Int CH Pockets She's So Sassy check_circle
Color: Blue Merle C/W
AKC: DN31376101 check_circle
Hips: OFA Excellent